Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 1000019391
DokumentID: 21/8374 - Vilkår for tildeling av midler bevilget til kommuner med spesielt høy arbeidsledighet i forbindelse med Covid19 pandemien
ArkivsakID: 20/10281 - Ekstraordinært kommunalt næringsfond 2020- 2021
Journaldato: 10.02.2021
Brevdato: 10.02.2021
Dokumentansvarlig: Dorte Grenaker
ACOS Innsyn levert av ACOS AS