Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 1000006808
ArkivsakID: 21/1296
Dato: 29.01.2021
Tittel: Personalmappe
Saksbehandler: Kenneth Fagerheim
Status: Saken er under behandling
Sakstype: Personalsak
Gradering: Uoff personalsak
Hjemmel: UO hindre at andre får adgang eller kjennskap noens personlige forhold

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS